• Kommunen ville stenga kranane i tre veker, det var Fylkesmannen og Helse- og omsorgsdepartementet ueinig i. Anders Minge

Departementet einig i at Hall Toll får skjenka

Saka om at Hall Toll mister skjenking i tre veker har gått gjennom mange instansar før det no er eit endeleg svar frå Helse— og omsorgsdepartementet (HOD) om at dei får behalda skjenkinga slik Fylkesmannen vurderte det.