• Ungdommens medvirkning vil gi oss mye, mener Svein Abrahamsen. Foto: Jon Ingemundsen

Vil ha eget fylkesting for ungdommer

I 2012 bestilte et enstemmig fylkesting en egen sak om ulike modeller som kan gi ungdom økt innflytelse og medvirkning i fylkespolitikken. Saken har ikke kommet.