Rektor mener arbeidsmiljøet er meget godt

Akademiet-rektor Harald Unneland Dyngen avviser lærernes kritikk.