• Fylkesordfører Janne Johnsen viser til den omfattende og heftige debatten i forkant av fylkestingets vedtak om Bypakke Nord-Jæren. Den medfører betydelig bompengebelastning for bilistene i regionen. Fredrik Refvem

Kritisk til ny E 39-utredning

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har bedt om utredning av overtidsforslaget om å legge ny E 39 fra Sandnes over Høg-Jæren. Fylkesordfører Janne Johnsen (H) syns det er helt unødvendig.