Kåre Reiten (H): - Vi har forsømt de demente

Høyre vil bygge ut en bedre demensomsorg. Det var lederen av levekårstyret som kom med denne nyheten under gårsdagens budsjettbehandling.

Kåre Reiten (H) er leder av levekårstyret.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

— Det kommende året vil jeg utfordre levekårsstyret og bystyret til et større fokus på en gruppe pasienter som jeg mener vi til en viss grad har forsømt: Pasienter med demens og deres pårørende. Disse utgjør snart 85 prosent av dem som har behov for sykehjemsplass. Her må vi tenke nytt, variert og finne nye løsninger, sa Reiten og lanserte sin visjon:

Dagsenter- og avlastningstilbudene må styrkes slik at demente får være hjemme lengst mulig.

Velferdsteknologi vil bidra til det. Ikke minst vil dette gi pårørende en nødvendig trygghet.

Et kompetansesenter: Jeg har hatt møter blant annet med Nasjonalforeningen og Demensforeningen om dette, og noen av deres innsamlede 240 millioner kroner burde kunne ende i Stavanger hvis vi kan tenke nye tanker innen dette feltet.

«Demens-byer» er et spennende konsept som vi burde prøve ut ved ombyggingen av et av våre gamle sykehjem. Det går ut på at demente bor i små leiligheter innenfor et område der de får lov til å drive med det som de en gang kunne. Gi den demente urmakeren en klokke, og du skal få se at gnisten kommer tilbake i øynene.

Frivillige kan gjøre en viktig innsats. Hvis du for eksempel tar med deg en dement oljearbeider en dag på Oljemuseet, vil både du og den demente få en fin opplevelse.

Publisert: