• For drøyt 70 år siden ble Kåre Lind plassert på Waisenhuset barnehjem på Emmaus i Stavanger. Han bodde i Hus nr. 8, som sto nøyaktig her. Gresset har så vidt begynt å gro etter rivingen. Det skulle ta flere år før han fortalte kona Hildur om de mørke barneårene. Jan Inge Haga

Kåre avvist i hemmelighet

Under sine ni år på barnehjem levde Kåre Lind (76) med frykt og vold. Da han søkte om oppreisning, ga Stavangers politiske ledelse blankt avslag. Grunn: Han søkte et halvt år for sent.