Vurderer å slepe ut hvalen

Slepebåt er nå på plass på Sør-Kolnes i Sola. Det blir vurdert åslepe ut spermhvalen som forvillet seg inn i fjæresteinene. Mangeskuelystne har funnet veien ut for å se. Se også videoklipp nederstpå siden.