• -Her er det ikke greit å være fotgjenger, verken tobeint eller firbeint, synes beboerne i området Svein M. Stangeland, Anette Nese Storhaug og huskyen Freddy. Tungtrafikken går jevnt og trutt på den stadig mer trafikkerte Årsvollveien. Ap-politiker Stangeland mener fagfolk i kommune trener trafikksikringstiltak. Carina Johansen

- Kommuneansatte har trenert sikring i 30 år

Anette Nese Storhaug, huskyen Freddie og Svein M. Stangeland må dele bynære Årsvollveien med tett, togende tungtrafikk. Stangeland hevder at fagfolk på rådhuset har trenert trafikksikring i flere tiår.