• Sele avfallsplass ble avsluttet som deponi i 2009. Fyllingen fortsetter å produsere store mengder metan. Motivet er fra 2008, før det ble forbudt å deponere nedbrytbart avfall. Kristian Jacobsen

Selegass varmer opp stadig mer av Klepp

Deponigass fra Sele gir nå klimavennlig fjernvarme til omtrent alle kommunale bygg i Klepp, flere store næringsbygg og rundt 400 boliger og leiligheter.