• Etter planen åpnes Ryfast i desember 2019, selv om tunnelen framstår nesten ferdig. Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen

Dette kan bli bomsatsene i Ryfast

Statens vegvesen har laget nye beregninger for bompengetakstene i Ryfast.