• Petter Bjørheim (t.v.) og styreleder Torbjørn Fjelland fra MX Sport Norge AS her avbildet i MX SportBryne i april i år. Jon Ingemundsen

Slutt for MX Sport-kjeden

MX Sport avvikler hele kjeden. Butikkene vil bestå.