• Slik skal det graves for å lede overvann fra Eiganes gjennom skogen, under Madlaveien og ut i Mosvatnet.

Nå skal det graves i Mosvannsparken

Stavanger kommune planlegger graving i et halvt år i Mosvannsparken like ved Madlaveien. Overvannet fra Eiganes skal ledes i en ny åpen bekk ut i Mosvatnet.