• Spjodevantn mellom Egersund og Hauge i Dalane. Her er vannstanden nå 5 ,5 meter under vanlig nivå. Arnt Olav Klippenberg

Bør vi frykte skyhøy strømpris i sommer?

For få uker siden fryktet vi flom. Nå er det uvanlig lite vann i et stort magasin som Spjodevatn. Samtidig varsler Dalane Kraft at prisen på strøm går opp. Hva skjer?