• Elisabeth Bjørkmann Alfsen opplever at det har blitt mykje meir trafikk forbi huset hennar etter at bomringane opna. Tal frå Statens vegvesen viser at Sola har hatt ei trafikkauke på ti prosent. Jarle Aasland

Fortviler over trafikkauke i Sola etter at bomringane opna

SOLA: Elisabeth Bjørkmann Alfsen opplever at det har blitt mykje meir trafikk utanfor huset hennar etter at bomringane kom. Medan trafikken har gått ned andre stader, er det ti prosent auke i Sola.