• TIL BUNNS: KNM «Helge Ingstad» er en av fem norske fregatter, og kostet etter dagens kroneverdi 4,3 milliarder kroner. Hevingen er så langt kostnadsregnet til over 500 millioner kroner. Geir Martin Strande

Vurderer å gjenskape fregattulykken

Havarikommisjonen vurderer en storstilt, nattlig rekonstruksjon i Hjeltefjorden med tankskipet «Sola TS» og ett av KNM «Helge Ingstad»s søsterskip.