– Langt mer enn 200 arbeidsplasser

Det å få Landbruksdirektoratet til Jæren handler om langt mer enn 220 statlige arbeidsplasser. Professor Dag Jørund Lønning ser stort potensial for verdiskapning både på land og til havs.

Dag Jørund Lønning ser mange muligheter for verdiskapning i møtet mellom landbruk og havbruk.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Vi må ikke sitte og vente på at statens skal sende oss 220 nye arbeidsplasser. Dette handler om mye mer enn det. Derfor må vi være i forkant og vise hva vi kan skape rundt disse hvis vi får Landbruksdirektoratet til Jæren og Rogaland, sier professor Dag Jørund Lønning ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling til Aftenbladet.

Han mener at det skjer mye spennende næringsutvikling i møte mellom et statlig direktorat og næringen, og det er viktig at byråkratene sitter tett på næringen.

– Det har lett for å bli for stort fokus på kontrolldelen og for lite på verdiskapning, sier Lønning.

Les også

Slik skal matfylket overbevise ministeren

Havbruk og landbruk

Han ser at det ligger store muligheter i grenselandet mellom havbruk og landbruk, og dette er også et fortrinn for Rogaland i kampen om Landbruksdirektoratet.

– Det er et stort potensial knyttet til møtet mellom grønn og blå sektor, og vi har ikke klart å trekke kystlandbruket med på den verdiskapningen som skjer i havet. Det skjer allerede en del spennende på fôr, men her ligger det et større potensial for nyskaping, sier Lønning.

For å se nærmere på verdiskapningen som kan skje, er han engasjert av en gruppe som jobber for å få Landbruksdirektoratet til Jæren og Rogaland. I dette arbeidet ser han både på erfaringer fra andre land som USA, Canada og Australia og mer lokale eksempler som å legge Oljedirektoratet til Stavanger og Sjøfartsdirektoratet til Haugesund.

– Det er ikke så lett å tallfeste dette, men vi gjør vurderinger av det potensialet som ligger der. Vi kan allerede si tydelig at det er sterke faglige grunner for å legge et direktorat tett på en næring, sier Lønning

Les også

– Direktoratet må ligge i bondehovedstaden

Han er tidligere kåret til årets landbruksblogger i 2014, årets bygdeprofil i 2015 og kom samme år med på listen til Bondebladet og Nationen over «Landbrukets 100 mektigste».

Så langt er Hamar i Hedmark og Steinkjer i Trøndelag utpekt som de sterkeste konkurrentene til Rogaland i kampen om Landbruksdirektoratet.

– Det går mye rare rykter. Et av ryktene er at Trøndelag får Landbruksdirektoratet som belønning fordi de har gjort jobben med regionreformen. Jeg aner ikke om det stemmer, og det kan være at det ikke gjør det. Det vi må gjøre er å få fram sterke faglige argumenter og satse på at det holder, sier Lønning.

Avviser rykter

Terje Halleland (Frp) var konstituert statssekretær i landbruks- og matdepartementet fram til mai og avviser ryktene om at Trøndelag allerede har fått Landbruksdirektoratet som belønning for at Sør- og Nord-Trøndelag slår seg sammen til ett fylke.

– Det kan jeg avvise. Det er fortsatt en konkurranse. Trøndelag er nok fort en favoritt, siden det er den eneste regionen som er nevnt ved navn. Men alle muligheter er åpne, sier Halleland.

Les også

Halleland forsvarer bondetilbud

Han tror Rogaland kan ha gode kort på hånden i forhold til møtet mellom havbruk og landbruk.

– Regjeringen la i fjor høst fram en egen bioøkonomistrategi der både næring, fisk og landbruk er med. Essensen er å tenke mindre på egen sektor og mer på tvers. Det er ikke tvil om at det har stor nytteverdi. Det er viktig å vise nytenkning og at man ikke bare vil erstatte det som har vært med det samme gamle, sier Halleland.

I februar ble det kjent at regjeringen vil utrede flytting av Landbruksdirektoratet fra Oslo til andre steder i landet. Trøndelag er det eneste stedet som er nevnt med navn med tanke på plassering, men andre steder i landet skal også vurderes.

Spørsmålet om lokalisering skal utredes av Landbruks- og matdepartementet, og utredningen skal være ferdig innen 1. juli. I dag har Landbruksdirektoratet 194 ansatte i Oslo og 30 i Alta i Finnmark.

Publisert: