• Fylkessamferdselsstyret skal diskutere ferje- og hurtigbåttilbudet Stavanger-Strand 31. mai. Tommy Ellingsen

Vil redde hurtigbåten til Jørpeland

Fylkesrådmann Trond Nerdal mener nedleggelse av hurtigbåten Stavanger-Jørpeland fra nyttår ikke vil stå i forhold til ulempene det får for de reisende. Han foreslår å opprettholde hurtigbåtruten, i første omgang fram til sommeren 2018.