• Barna koste seg med å gå midt i den eller nokså trafikkerte Jærvegen på Kleppe. Metteliva Sofia Henningsen

Full fest i toget på Kleppe

På Kleppe var det musikk fra både harmonika og ukulele, og travelt på byens fast food-restaurant.