Regjeringen reagerer på at homofile ikke får gifte seg på Nærbø

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) mener homofile verken bør eller kan hindres i å gifte seg i Nærbø kirke. - Vi venter til vi får svar fra biskopen, sier sokneprest.

Kulturminister Linda H. Helleland (H) gir en smekk til Nærbø-vedtaket om å nekte vielser av homofile i kirken.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Kulturministerens synspunkt kommer fram i et svar til Stortinget på følgende spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (Ap):

– Hva mener kulturministeren om at Nærbø kirke ikke vil gi tillatelse til at homofile får gifte seg i deres kirke?

Kulturminister Helleland avslutter svaret slik:

– Jeg mener på denne bakgrunnen at Nærbø sokneråd verken bør eller kan hindre at homofile gis anledning til å gifte seg i sin kirke.

Venter på biskopen

I april bestemte Nærbø kyrkjelyd at kirken ikke skal ta i bruk den nye liturgien som ble vedtatt i januar av Kirkemøtet.

Det nye, nasjonale ritualet har vært gjeldende fra 1. februar i år. Prester som ikke ønsker å vie homofile, kan si nei, men det skal ikke hindre et par i å gifte seg i den kirken de ønsker.

Heller ikke Stavanger bispedømme mener menigheten kan nekte å innføre den nye vigselsliturgien for likekjønnede, men har samtidig uttalt at de vil vurdere saken om Nærbø kyrkjelyd.

Ifølge sokneprest Lars Sigurd Tjelle i Nærbø, har de bedt om en klargjøring fra Stavanger bispedømmekontor.

– Vi har sendt forespørsel til biskopen og avventer svar. Vi forholder vi oss til det biskopen kommer fram til.

Han sier kulturministerens synspunkt ikke er utslagsgivende.

– Jeg stusser over at hun uttaler seg om dette da vi ikke lenger er statskirke. Vi venter til vi får klargjøring fra biskopen.

Hva regjeringen mener om saken, har ikke nødvendigvis så mye å si, sier sokneprest Lars Sigurd Tjelle i Nærbø. - Vi forholder oss til det biskopen kommer fram til.
Les også

Her får ikke homofile lov til å gifte seg

Les også

Bispefavoritt vil ikke vie homofile

Les også

Homofile vielser kan gjenopptas i California

Peker på dom i Høyesterett

Helleland viser både til vedtaket i Kirkemøtet og prestenes valgfrihet.

Med henvisning til kirkeloven viser kulturministeren til at et meninghetsmøte ikke har adgang til å nekte innført liturgiske ordninger som Kirkemøtet har besluttet at skal gjøres gjeldende i hele Den norske kirke.

Hun viser også til Liturgidommen i Høyesterett som i 1987 uttalte at "menighetsmøtet ikke med hjemmel i kirkeordningsloven § 32 b kan nekte å innføre en ny, godkjent liturgi i strid med hva Kongen har bestemt".

Sokneprest Lars Sigurd Tjelle mener Litturgidommen ikke nødvendigvis er relevant i dag.

– Situasjonen i dag er ikke umiddelbart sammenlignbar ettersom vi ikke lenger har statskirke. Det er andre forhold i dag, men jeg er ikke jurist og kan derfor ikke gå dypere inn i dette.

Kulturdepartementet legger til grunn at menighetsmøtets myndighet etter kirkeloven § 11 ikke er blitt utvidet i forhold til den forståelsen av den daværende bestemmelsen i kirkeordningsloven som Høyesterett la til grunn i 1987.

Helleland viser også til departementets tidligere merknad om at «gudstjenester og kirkelige handlinger i alle landets menigheter skal gjennomføres i lojalitet mot evangelisk-luthersk lære og i samsvar med liturgiene og ordningene, herunder kirkelige bøker, som fastsettes av Kirkemøtet i kraft av rollen som kirkens øverste representative organ.»

Publisert: