Nettmøte med SUS: Les alle svarene

Smittevernoverlege, klinikksjef og avdelingsoverlege ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) svarte på spørsmål angående sykehuset og koronasituasjonen.

Geir Lende, klinikksjef for klinikk A, fra venstre, smittevernoverlege Jon Sundal og Iren Høyland Löhr, avdelingsoverlege ved medisinsk mikrobiologi på nettmøte.

Nederst i saken kan du lese svarene.

Deltagerne på nettmøtet er:

 • Smittevernoverlege Jon Sundal.
 • Geir Lende, klinikksjef for klinikk A (som inneholder anestesiavdelingen, dagkirurgi Hillevåg, intensivavdelingen, operasjonsavdeling, ortopedisk avdeling).
 • Iren Høyland Löhr, avdelingsoverlege ved medisinsk mikrobiologi
Festet innlegg
Nettmøtet er nå avsluttet
30. april 2020 kl 11:59av SUS
DEL

Tusen takk for mange gode spørsmål! Husk å vask hender og hold avstand. God 1.mai-helg! Beste hilsning Irene, Geir og Jon. 

Siste innlegg
Har du spørsmål som omhandler SUS? Send inn dine spørsmål her.
Send inn
 • DEL

  Tusen takk til muligheten å stille spørsmål og tålmodig svar!!

  hilke ascheberg
 • DEL

  Hei, min datter har små hostet i 2 uker, har ingen feber eller andre symptomer. Bør hun testes ?

  Anne Liv Østebø Svendsen

  Ja, dersom hun har hatt lette symptomer i mer enn to dager bør testing vurderes. Spesielt om hun skal i barnehagen.

  av Iren Høyland Löhr, avdelingsoverlege Avdeling for medisinsk mikrobiologi
 • DEL

  hvor syk må man være av covid-19 for å bli innlagt på SUS ?

  Sigbjorn

  ​Dette er en klinisk vurdering som legen må vurdere. Der er mange forhold som betyr noe her slik at det blir en helhetsvurdering.

  av Jon Sundal, smittevernlege
 • DEL

  Hvordan er tilgangen på pneumokokkvaksine for øyeblikket, og hvem bør prioriteres til å få den?

  :)

  ​Tilgangen er bedre nå og fastlegene følger anbefalingene om å gi det til de over 65 år og risikogrupper.

  av Geir Lende, klinikksjef Klinikk A
 • DEL

  Når kan vi besøke foreldre I Hagen på sykehjem

  Wenche Bjørnsen

  Foreløpig ingen signal om at dette lettes på fra folkehelseinstituttet. Vi avventer vurdering fra sentrale myndigheter her.

  Jon

  av Jon Sundal, smittevernlege
 • DEL

  Kan barnebarn besøke besteforeldre som er i midten av 60 årene som har velregulert diabetes type 1 ( den ene) og behandlet høyt blodtrykk ( den andre) ? De e friske ellers og i full jobb .

  Elisabeth Roland

  Hvis barnebarna husker å vaske hendene, holde avstand og ellers respektere smittevernreglene kan de besøke sine besteforeldre.

  av Geir Lende, klinikksjef Klinikk A
 • DEL

  Kan vi invitere til barnebursdag ( ti 12 åringer)? Bør man da helst være ute? Har vært forkjølet siden før vinterferien ( ikke vært utenlands). Bør jeg da ta en test?

  Anne

  Dersom dere klarer å holde avstand og god håndhygiene og helst være ute bør det kunne gå. 

  Du trenger ikke ta test.

  Jon

  av Jon Sundal, smittevernlege
 • DEL

  Vil barnefar måtte dra hjem igjen dersom man har 3cm åpning istedenfor 4cm, hvis fødselen er i gang? Hvor strenge er dere på åpning, rier osv. før partner får komme inn?

  Anonym

  Det gjøres selvfølgelig individuelle vurdering fra fødsel til fødsel. Ingen far blir sendt ut hvis fødselen er nært forestående.

  av Geir Lende, klinikksjef Klinikk A
 • DEL

  Min syv år gamle datter savner veldig å kunne leke inne med venner. Har bare fått leke sammen ute til nå. Kan vi la dem leke sammen også inne i huset nå? 2 eller 3 stk?

  Guri

  Smittepresset i vår region er nå svært lav og det synes greit med besøk. Obs. god håndhygiene.

  Jon 

  av Jon Sundal, smittevernlege
 • DEL

  Hei Når man trener og svetter. Tenker man at svette kan spre viruset eller er det bare dråpesmitte fra munn/nese osv.?

  Ivar

  Hei, vi tenker at det først og fremst er dråpesmitte fra munn/nese som kan spre virus.

  av Iren Høyland Löhr, avdelingsoverlege Avdeling for medisinsk mikrobiologi
 • DEL

  Hei, det virker som om det vanskelig å finne ut om en er immun etter infeksjon med covid-19. I mediene skrives at dette er usikker- hvorfor et det vanskelig å finne ut om det?

  hilke

  ​Hei, vi vet foreløpig ikke sikkert om man blir immun etter covid-19 infeksjon. Antisoffer kan påvises i blodet hos pasienter som har hatt covid-19, men det er usikkert om disse antistoffene gir beskyttelse mon re-infeksjon og hvor lenge beskyttelsen evt. varer. Det foregår mye forskning rundt dette og vi håper at vi snart vet mer.

  av Iren Høyland Löhr, avdelingsoverlege Avdeling for medisinsk mikrobiologi
 • DEL

  Kan SUS jobbe for elektronisk bildeutveksling innenfor sykehusets og fastlegens pasientjournalsystemer, mtp felles pasientoppfølging og behov for færre fysiske konsultasjoner?

  Anja

  Mange regler regulerer dette med kommunikasjon mellom sykehusets journalsystem og fastlegenes journalsystem. Her er det nok noen utfordringer mht. felles tilgang. Derimot er vi allerede godt i gang med videokonsultasjoner, og det kan man også ha mellom fastlege og pasient på den ene siden og spesialist på sykehuset. 

  av Geir Lende, klinikksjef Klinikk A
 • DEL

  1. Etter test positiv koronavirus, kan en virkelig bli friskmeldt uten å ta en test? 2. En ønsker ikke smitte gamle foreldre, er det mulig å få tatt en test for å være sikker på og ikke lenger være smittebærer ?

  Marit Bellesen

  ​Hei, det er ikke nødvendig eller anbefalt å ta en ny test for å bli friskmeldt etter positiv koronatest. Hovedregelen er at en person som har fått påvist covid-19 kan friskmeldes en uke etter symptomfrihet. Dvs man skal ha vært symptomfri minst en uke før man evt bør besøke sine gamle foreldre.

  av Iren Høyland Löhr, avdelingsoverlege Avdeling for medisinsk mikrobiologi
 • DEL

  Er det mulig at Covid-19 kanbvise på CRP?

  Karoline

  ​Det er mulig, men ikke universelt. Vi har hatt flere med lav CRP, men også med betydelig forhøyelse. Vanligvis vil virus sykdom gi lav CRP mens bakterieinfeksjoner gir høyere verdier.

  Jon

  av Jon Sundal, smittevernlege
 • DEL

  Om man har person i husstanden i risikogruppen og har milde forkjølelsesymptomer som litt hoste og litt tett nese bør man teste seg?

  Tommy Idsal

  ​Jeg vil foreslå at den som er syk prøver å ikke ha kontakt med vedkommende i 2 døgn og se det an. Dersom det tilkommer bedring etter 2-3 døgn bør en kunne gjenoppta kontakten. Dersom ikke bedring etter 2 døgn bør en teste seg og holde avstand til svaret foreligger.

  Jon 

  av Jon Sundal, smittevernlege
 • DEL

  Ser at det står nå at det personer med alvorlig nedsatt lungefunksjon som er i risikosonen. Hva med oss med velregulert astma? Er disse ute av risikosonen til fhi?

  Anne

  Alvorlig astma er nok noe mer i risikosonen for alvorlig sykdom enn helt friske. De med lettere astma derimot har nok ikke mye mer risiko enn friske. 

  av Geir Lende
 • DEL

  Når vil det være mulig å få testet seg for antistoffer. Vi hører testene har vært ibruk i madlaleiren, og er tilgjengelig på enkelte legekontor på østlandet. Det ville være en stor trygghet for lærere som mistenker de har gjennomgått corona å få det bekreftet nå som vi er på vei tilbake på skolen.

  Ingve Bjørnå

  ​Hei, vi håper å ha etablert en antistofftest på laboratoriet for medisinsk mikrobiologi ila mai. Foreløpig har det ikke kommet nasjonale retningslinjer for hvem som skal tilbys antistofftest. Testene som har vært brukt i Madlaleiren og evt. på legekontor er antistoffhurtigtester. Hurtigtestene er praktiske og enkle å bruke, men det finnes mange tester på markedet og kvaliteten på disse varierer. Foreløpig er det derfor knyttet mye usikkerhet til verdien av utvidet bruk av disse. 

  av Iren Høyland Löhr, avdelingsoverlege Avdeling for medisinsk mikrobiologi
 • DEL

  Kan barnebarn besøke besteforeldre inne hos dem?

  Gjest

  Det bør gå bra om en holder avstand og god håndhygiene.

  av Jon Sundal, smittevernlege
 • DEL

  Når blir det mulig å teste alle med symptomer og å teste alle for antistoffer (om man har hatt covid-19)? Hvordan vil det praktisk gjennomføres å teste så mange?

  Grunde Fallentin

  ​Hei, både vi på laboratoriet for medisinsk mikrobiologi ved SUS og kommunehelsetjenesten har fått i oppdrag å øke testkapasiteten for PCR (direkte påvisning av virus) betydelig ila de neste ukene, dvs. analysekapasiteten på laboratoriet og prøvetakingskapasiteten i kommunene. Målet er at alle med symptomer som kan skyldes covid-19, og som har vart i lenger enn 2 dager, skal få teste seg. Vi håper at dette tilbudet skal være etablert ila mai. Når det gjelder antistofftester, er både vi og flere andre laboratorier i Norge i ferd med å etablere antistofftest for at man skal kunne teste seg dersom man lurer på om man har hatt covid-19. Foreløpig har vi ikke fått noen nasjonale føringer for hvem som skal få tilbud om antistofftest.

  av Iren Høyland Löhr, avdelingsoverlege Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Publisert: