• Inspektører fra brannvesenet foretar jevnlig branntilsyn i boliger, ofte etter å ha mottatt bekymringsmeldinger. Synet som møter dem kan være graverende, som boliger fulle av rot og søppel. Helseminister Bent Høie (H) og levekårspolitiker Kåre Reiten (H), til venstre, var i 2017 med på tilsynsbesøk. Fredrik Refvem

– Vi har fått oversikt over hvor mange som er i en alvorlig og kritisk situasjon

Blålysteam som rykker når det er kritisk, og enkeltleiligheter med personalbase, er blant forslagene for å bedre situasjonen for mennesker med rus- og psykiske lidelser. En større omlegging av rusomsorgen i Stavanger er ikke på tapetet.