– Vi har fått oversikt over hvor mange som er i en alvorlig og kritisk situasjon

Blålysteam som rykker når det er kritisk, og enkeltleiligheter med personalbase, er blant forslagene for å bedre situasjonen for mennesker med rus- og psykiske lidelser. En større omlegging av rusomsorgen i Stavanger er ikke på tapetet.

Inspektører fra brannvesenet foretar jevnlig branntilsyn i boliger, ofte etter å ha mottatt bekymringsmeldinger. Synet som møter dem kan være graverende, som boliger fulle av rot og søppel. Helseminister Bent Høie (H) og levekårspolitiker Kåre Reiten (H), til venstre, var i 2017 med på tilsynsbesøk.
 • Tove M. E. Bjørnå
  Tove M. E. Bjørnå
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Mandag vedtar bystyre i Stavanger den ruspolitiske handlingsplanen og Plan for psykisk helsearbeid. Begge skal gjelde frem til 2023.

Aftenbladet har i serien “Når alt rakner” og gjennom fortellingen om Siw, “Gi meg litt lykke før jeg dør”, beskrevet hvordan livet til personer med rusmisbruk og etter hvert alvorlige psykiske lidelser kan utspille seg.

I saken om Siw ser vi hvordan ansatte prøvde å hjelpe, men dårlig og til tider ikke-eksisterende samarbeid mellom avdelinger og instanser gjorde arbeidet nesten umulig. Med gjentakende og etter hvert vedvarende psykoser ble hun i stor grad overlatt til seg selv i et hardt og voldelig miljø der hun ble utsatt for grove overgrep.

602 har problemer

En kartlegging fra 2018 viser at det er 602 personer som har rus- og psykiske problemer.

– Så, Kåre Reiten leder av utvalg for levekår i Stavanger, hva skal kommunen gjøre for å bedre kvaliteten på tilbudet til disse menneskene?

– I etterkant av Aftenbladets reportasjer har politikerne i Stavanger bevilget 10 millioner kroner til et forsknings og utviklingsprosjekt som skal bidra til å gjøre hjelpen bedre. I oppstarten av dette arbeidet har vi nå fått en oversikt over hvor mange som er i en så alvorlig og kritisk situasjon som det Siw var.

Les også

LES HISTORIEN OM SIW HER: Kvinnen de ikke klarte å glemme

– Flere enn vi trodde

– Det ser ut til å være litt flere enn vi trodde. Det er snakk om mellom 30 og 40 personer i vår kommune som lever så utsatt, sier han.

I den Ruspolitiske handlingsplanen foreslår rådmannen at det er behov for å gjennomgå de ambulante tjenestene og se på hva de kan lære av hverandre, hvordan de kan samarbeide bedre og gjøres mer tilgjengelige på ettermiddag/kveld.

De vil også prøve å finne frem til juridiske og organisatoriske hindringer som er i veien for å gi tilstrekkelig hjelp.

– Vi ser for eksempel at kommunehelsetjenesten har drevet med sitt og psykiatrisk med sitt. Samhandlingen må bli bedre. Det betyr at inn- og utskriving må være mest mulig planlagt, og at psykiatrien kommer ut av sine slott sånn at kommunene får hjelp av psykiaterne, sier Reiten.

– I etterkant av Aftenbladets reportasjer har politikerne i Stavanger bevilget 10 millioner kroner til et forsknings og utviklingsprosjekt som skal bidra til å gjøre hjelpen bedre. I oppstarten av dette arbeidet har vi nå fått en oversikt over hvor mange som er i en så alvorlig og kritisk situasjon som det Siw var, sier Kåre Reiten.

– Mindre byråkrati

– Det er og behov for et mindre byråkratisk system for å hjelpe personer som er i kritiske og farlige situasjoner, sier han og forteller at de ønsker å prøve ut et blålysteam.

– Det vil si personer fra kommune, brannvesen, psykiatri og kanskje også politi som rykker ut når det er fare for liv og helse, og som følger opp disse personene. Disse skal ha riktig kompetanse og myndighet til å ta avgjørelser om for eksempel innleggelse, sier Reiten.

Han tror dette kan redde noen av de sykeste. Da er det ikke en tilfeldig lege på legevakten som legger pasienten inn på psykiatrisk, for så at de blir skrevet ut to dager senere. En slik blålysgruppe bør ha ansvar for innleggelsen på psykiatrisk og oppfølging av vedkommende når de kommer ut, sier han.

De 10 millioner kronene skal også brukes til å utvikle og teste ut nye botilbud til mennesker med ROP-lidelser.

I tiltakene rådmannen har lagt inn i planen står det at det skal etableres leiligheter tilknyttet en miljøbase hvor brukere kan henvende seg og få hjelp, samt få på plass boliger for brukere der tidligere voldshistorie ikke er et ekskluderende.

Egnethet og kontroll

– Det viktigste er at boligene er egnet for brukerne, og at utformingen gjør det mulig å ha kontroll. Deretter må det ansettes kompetent personell som kan ha oversikt, sier Reiten, som sammen med andre politikere vil dra på befaring til andre deler av landet for å lære.

Reiten understreker viktigheten av tiltak i prosjektet følges av forskning.

– Kommunene vet i dag svært lite om virkningen av tiltakene som settes inn. Det brukes lite penger på forskning i kommunen. Vi trenger kunnskap om hva som virkelig virker, så derfor skal prosjektet gjennomføres i samarbeid med et forskningsmiljø, sier han.

På lik linje med å ha ressurspersoner innen kreft og demens, anbefaler rådmannen egne ressurspersoner på ROP-lidelser, noen som kan ha et spesielt ansvar for å ivareta brukerne og deres pårørende.

Man skal vurdere å opprette nye aktivitetstiltak til folk med ROP-lidelser (rus og psykiatri), og blant høringsinnspillene som er blitt innarbeidet i planen er også forslaget fra rehabiliteringsseksjonen. De ønsker en felles kompetanseplan for ansatte som jobber med rus og psykisk helse.

Ansvaret?

– Rogaland Revisjon fastslo både i 2011 og i 2018 at Stavanger kommunes måte å organisere tjenestene på er et hinder for å gi byens rusmisbrukere tett oppfølging. Har dere som politikere et ansvar for at dette endres til det bedre for de som trenger denne hjelpen?

– Stavanger kommune er blitt sammenlignet med Sandnes som har halvparten så mange innbyggere, så størrelsen er en faktor her. Nå skal vi slås sammen med Finnøy og Rennesøy og mange av disse planene vil bli vurdert og revidert, men det har ikke vært trykk fra politisk hold for å få endret hovedorganiseringen, sier han.

Publisert:
 1. Stavanger
 2. Rus
 3. Kåre Reiten
 4. Stavanger kommune
 5. Rusomsorg

Mest lest akkurat nå

 1. Kilder: - Østenstad blir Braut Haalands «pengemann»

 2. Måkenachspiel etter Gladmaten

 3. Styreleder i Stavanger-hotell tiltalt for skattefusk

 4. Milliongebyr til Bli Vakker, Blush og Coverbrands etter Black Week

 5. Konflikt hos Kverneland - ansatte jobber for halv maskin

 6. Talentet slutter i Viking: – Et tøft valg