• Striden om turveien i Gauselvågen gjør stadig nye sprang. Mandag ble dommerens habilitet trukket i tvil. Rune Vandvik

Grunneierne ville ha dommeren kjent inhabil

Flere av grunneierne i Gauselvågen krevde mandag tingrettsdommer Mariann Svensen kjent inhabil i skjønnssaken. Det lyktes de ikke med.