• Nye Sola kirke skal ligge mellom Kongshaugen og det nye rådhuset som er under bygging i Sola sentrum. Grunnsteinnedleggelsen ble foretatt søndag 1. september. BRANDSBERG-DAHLS ARKITEKTER AS/JAJA Architects

Stopper ikke bygging av ny kirke i Sola

De nye samarbeidspartiene i Sola varsler gjennomgang av alle vedtatte investeringer i kommunen, men lover å ikke stoppe byggingen av ny sentrumskirke.