IVAR tiltalt for miljøkriminalitet

Statsadvokaten har tatt ut tiltale mot IVAR etter det ukontrollerte utslippet på komposteringsanlegget utenfor Sandnes.

Avrenning fra IVAR sitt komposteringsanlegg på Hogstad i Sandnes forurenset Kvednhusbekken som renner ut i Lutsivatnet. Nå er Stangeland maskin og Ivar tiltalt
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Stangeland Maskin AS og IVAR IKS i Rogaland er i en Økokrim-sak ilagt bøter etter at kompost fra IVARs komposteringsanlegg på Hogstad i Sandnes ble ulovlig lagret i massedeponiet til Stangeland maskin AS. I tillegg er to personer i hvert av selskapene satt under tiltale ved Jæren tingrett for de samme forholdene.

Stangeland maskin AS og IVAR IKS er ilagt bøter på henholdsvis 3 millioner kroner og 840.000 kroner etter at kompost fra IVARs komposteringsanlegg på Hogstad i Sandnes ble ulovlig lagret i massedeponiet til Stangeland Maskin AS fra juli til oktober 2018.

1,7 millioner kroner som Stangeland Maskin AS tjente på lagringsoppdraget, inndras fra selskapet.

– IVAR har hatt godkjenning til å ha komposten lagret innendørs på egen eiendom. Når de legger den hos naboen og under åpen himmel har de brutt det vilkåret. Det var nettopp det som ikke skulle skje. Og når det skjer over så lang tid er det klart at det er et alvorlig brudd på forurensningsloven, sier Statsadvokat i Økokrim Tarjei Istad til Aftenbladet.

Personene og IVAR er tiltalt etter forurensningsloven paragraf 78, andre ledd og kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år.

Kraftig bot

Selv om det er IVARs kompost som har stelt i stand hovedproblemene, får de en betydelig mindre bot enn Stangeland Maskin. Grunnen til dette er ifølge Istad økonomien. Stangeland Maskin har betydelig høyere årsresultat enn IVAR.

– Saken kan karakteriseres som en normal forurensningssak. Den er verken liten eller stor, men boten er større enn det jeg har vært borti før, sier Istad.

– Hvorfor er personer i IVAR tiltalt?

– Det er to personer som er siktet, og som vi mener har tatt del i denne beslutningen om å bryte vilkåret. Derfor er de tiltalt i saken, sier han.

Advokat Trond Selvikvåg i advokatfirmaet Kluge representerer IVAR IKS. Han mener Økokrim tar helt feil i saken om hvilken utslippstillatelse de har.

– Utslippstillatelsen gir rett til behandling og lagring av kompost innendørs, men når produktet er ferdig kommer det kompostjord av det. Det ferdige produktet som kjøres bort fra Hogstad omhandles ikke av utslippstillatelsen til IVAR. Derfor mener vi det ikke foreligger noe brudd på utslippstillatelsen, sier Selvikvåg til Aftenbladet.

Stangeland maskin: - Overrasket

Grunnen til at Stangeland Maskin er ilagt bot, er at de har kommunal regulering til å drive deponi av rene masser. Ikke drive med lagervirksomhet for kompost. Det er derfor brudd på plan- og bygningsloven ved brudd på reguleringsbestemmelsene for deponiet, og for den ene personen og selskapet også brudd på forurensningsloven.

Ifølge advokat Toralf Haver i Haver Advokatfirma AS, som representere Stangeland Maskin, er hans klienter overrasket over at Økokrim har valgt å straffeforfølge selskapet.

– Stangeland Maskin er veldig overrasket over at Økokrim velger å ilegge forelegg og reise tiltale mot to av selskapets ansatte, sier han.

Haver mener Stangeland Maskin har den nødvendige tillatelsen til å mellomlagre denne type, ferdig komposterte masser.

– Dette er følgelig ikke er en overtredelse av plan- og bygningsloven.

– IVAR har skylden

Stangeland Maskin har ifølge Haver i veldig mange år distribuert ferdig kompostert masse, til blant annet jordbruket som har brukt massen på nytt. Selskapet hadde derfor god grunn til å stole på IVAR og mellomlagret massene slik IVAR ønsket. Som produsent og eier av massene må et eventuelt ansvar for forurensingen rettes mot IVAR.

– Stangeland Maskin har stolt på at IVAR visste hva de gjorde og mener at det er IVAR som produsent og eier som må ta ansvar for den forurensningen som har funnet sted, sier Haver.

Selskapene har frist til 20. august 2019 med å ta stilling til foreleggene. Saken mot personene er ikke berammet ennå. Ifølge Haver vil Stangeland Maskin bruke tiden frem mot fristen for å vurdere om de vil akseptere boten eller ei. 

Avrenning fra den ulovlige komposthaugen førte høsten 2018 til oppblomstring av såkalte lammehaler i Kvednhusbekken med fare for dødelighet i bunndyrfauna og bekkeørretbestanden.

I november anmeldte Fylkesmannen i Rogaland det interkommunale selskapet IVAR og T.Stangeland Maskin for å ha lagret kompost på IVARs komposteringsanlegg på Hogstad i Sandnes på en slik måte at det medførte et kraftig, ukontrollert, organisk utslipp til Kvednhusbekken som renner ut i Lutsivassdraget.

Saken har vært under etterforskning siden.

Publisert: