Tryggere dobesøk på skolen

Toalettene i Stavanger-skolene skal bli bedre. Blant annet skal det bli slutt på båsene, der det er mulig å fotografere over eller under doveggene.