Mulig helsesamarbeid på Nord-Jæren

Sola kommune må ha ny kommuneoverlege.