Bygge og bru på Bergeland

Alle snakker om Ryfast, Rogfast, Finnfast og Vassfast. Men hør: Snart kommer også Bergfast. Og se: Nybygget begynner å ta form!