- Rett kjøpar viktigare enn pris

Sverre Marthon Hetland frå Sandnes er eigar av eit lite, eldre hus på Jelsa. Denne eigedommen har ein meklar sagt at han kan få rundt to millionar kroner for.