• Infosjef Eivind Rossen i Posten i Sør-Norge erkjenner at de burde tenkt på oppbemanning før.

– Vi burde oppbemannet før

Infosjef Eivind Rossen i Posten i Sør-Norge erkjenner at de burde tenkt på oppbemanning før.