Formidabel vekst i skatteinntektene

Skatteinntektene i Stavanger og Sola økte med henholdsvis 14 og 15 prosent de tre første månedene i år. I Bergen var økningen 2,8 prosent.