• Stephen Olsen

Litauiske arbeidere venter på 150.000 i lønn