• Jon Ingemundsen

Vegvesenet vil ha nye fartskutt på ti steder langs E 39

90 km-sonen i Bjerkreim blir skiltet om til 80. Men veivesenet vil også ha ned farten ti andre steder på E 39 i Sør— Rogaland.