Trangt i sentrum

Ikke mange butikklokaler står tomme i sentrum for tiden, men på en liten runde fant vi tre ledige forretningslokaler på gateplan.