Tørste tyver

Melkebaren i Sandnes har hatt ubudne gjester.