• Tove M. Bjørnå

To og 22

Hun er nummer to på Arbeiderpartiets liste i Gjesdal. Uten strykninger blir Marit Sofie Idland yngste representant i kommunestyret til høsten.