AC-DC for ungdom med ulik bakgrunn

Sandnes er ikke stor nok til å få en fast slump «storbymidler,» men noen gullpenger kan tilfalle ungdoms— tiltak. Fem prosjekt er klare.