Vitensenteret nytt trekkplaster etter Havanna

Havanna Badeland legges ned, men næringssjefen er sikker på at Vitensenteret kommer til å tiltrekke seg de unge.