Barn og unge utan idrettshall

Mange barn og unge i Hå står utan idrettshall over hovudet til fysisk aktivitet. Det er brot mellom Hå kommune og idrettslaga sør for Nærbø.