Nekter å utlevere dokumenter

Styret i Madlamark I borettslag ønsker ikke å utlevere dokumenter knyttet til kontrakten som er inngått med Balco AS.