Ingen støtteordninger for private

Huseiere som må fjerne eller redusere radongass i bolig, kan ikke regne med støtte gjennom offentlige ordninger.