Kontroll på lyngbrannen på Helleland

25 personer har vært i sving for å slokke en stor utmarksbrann ved Helleland.