Vannlekassje ødela ti leiligheter

Store vannmasser på taket sammen med en sprukket hovedledning førte til store vannskader i Kannikbakken 6 onsdag morgen.