• Odd Kristian Stokka

«Gratis» er ikke gratis i bomringen

Likevel full bompengesats i bomstasjonen på Bråstein.