• FOTO: Lars Idar Waage

Dobbeltsporet utsatt

Ti dager før dobbeltsporet skulle åpne kommer meldingen ingen ønsket seg: Det blir flere nye uker med buss for tog.