Løft i boliglån til vanskeligstilte

Flere vanskeligstilte i Stavanger får gunstige lån fra Husbanken.