• Ordførar Terje Mjåtveit arbeider for at Hå kommune skal kjøpa meieriet midt i Nærbø sentrum. Men debatten vil han ikkje gi innbyggjarane innblikk i. Knut S. Vindfallet

Hå kuttar ut meieriet

Ordføraren ser for seg høghus på over 30 etasjar på meieritomta. Men folk i Hå vert haldne utanom debatten om Hå kommune skal kjøpa meieriet på Nærbø eller ikkje. Fleirtalet i formannskapet vedtok å lukka møtet.