Brøt seg inn på Bergeland videregående

Knuste rute, tok seg inn på skolen og forsvant.