• Helse Stavanger må betale en halv million for ansettelsen av Ingar Pettersen som SUS-direktør. Anders Minge

SUS må betale halv million i bot

Stavanger Universitetssykehus er dømt til å betale 500.000 kroner i bot. Bakgrunnen er ansettelsen av direktør Ingar Pettersen.