• Pinsen er en ulykkesbelastet helg. Nå ber Landsforeningen for Ryggmargskadde i Rogaland folk om å kjøre forsiktig.

Oppfordrer til forsvarlig pinsekjøring

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) ønsker en pinsehelg uten trafikkulykker.