Skadet i stupeulykke

Stupte i badebasseng på fest.